Levosimendāns ir ilgstošas darbības kardioloģiskais preparāts, kas paaugstina sirds muskuļa šūnu jūtīgumu pret kalcija joniem. Šis preparāts darbības mehānisms atšķiras no pārējiem pašlaik praktiski lietotajiem inotropiem līdzekļiem, kuri palielina intracelulāra Ca jonu koncentrāciju un izraisa aritmogēno efektu. Levosimendāna metabolītam OR-1898 piemīt visas levosimendāna īpašības, un tā eliminācijas pusperiods ir 75–80 stundas, nodrošinot preparāta darbības efektus vēl līdz pat 7–9 dienām pēc tā ievades pārtraukšanas, kas dod pozitīvu terapeitisko efektu pacientu akūtas sirds mazspējas gadījumos Levosimendāns ievada IV injekciju veidā un sekmīgi lieto akūtu sirds darbības traucējumu terapijā. Oriģinālo preparātu, kas tirgū pazīstams ar nosaukumu Simdax izstrādājusi Somijā reģistrēts farmācijas koncerns Orion Corporation. Projekts plānots kā turpinājums iepriekšējā periodā darbiem par Levosimendāna aktīvās farmaceitiskās vielas (turpmāk tekstā AFV) izstrādes projkektam atbilstoši Eiropā noteiktajām labas ražošanas prakses prasībām (Good Manufacturing Practice, GMP) un pētījumiem par laboratorijas līmeņa tehnoloģijas izstrādi levosimendāna sterilai injekciju zāļu formas pagatavošanai. Šī projekta mērķis ir iegūt zināšanas par levosimendāna sterilo šķidro injekciju ražošanas tehnoloģijas izstrādi veicot rūpniecisko pētījumu un aprobēt iegūtās zināšanas izstrādājot 3 eksperimentālās sērijas Iegūtās zināšanas nodrošinās iespēju pēc projekta beigām izstrādāt levosimendāna sterilo injekciju ražošanas tehnoloģiju un paplašināt SIA Pharmidea produktu piedāvājumu klāstu.

 

Pētniecības projektu īsteno: SIA “PharmIdea”

 

Īstenošanas periods: 01.03.2019. – 30.08.2020.

 

Finansējums / ERAF:   355 120.00    / 186 792.00

lvLatvian