Pētniecības projekta „Patentbrīvo zāļu farmakokinētikas pētījumi” ietvaros paredzēts veikt vairākus farmakokinētisko parametru noteikšanas pētījumus dažādām jaunām AS „Grindeks” patentbrīvajām zāļu formām, lai pierādītu šo medikamentu atbilstību oriģinālajām zālēm atbilstoši spēkā esošajām nacionālajām un starptautiskajām tiesību aktu prasībām. Šie pētījumi ir obligāts priekšnoteikums pilna jauna preparāta izstrādes un izpētes ciklā. Ja šajos pētījumos tiek pierādīta farmakokinētisko parametru līdzvērtība oriģinālajām zālēm, patentbrīvās zāles var reģistrēt valsts kompetentās institūcijās un komercializēt.

Īstenošanas periods: 01.03.2021.- 30.06.2022.
Kopējās attiecināmās izmaksas/ ERAF (EUR): 370000/ 92500

lvLatvian