Veidlapas un metodika

Veidlapas programmai 2.2.1.3.

(Digitāli produkti)

Pētniecības projekta apraksts 2.2.1.3.-Pētniecības projekta apraksts FKC 2213Digit_ Uzņēmuma nosaukums

Tāme un aktivitāšu grafiks 2.2.1.3.- veidlapa

FBMTKC projekta darbības plāns-Digitalizācija

FBMTKC pētniecības projektu vērtēšanas kritēriji_digitalizācija

lvLatvian