Pētniecības projekta „Nervu sistēmas slimību grupas zāļu farmakokinētikas pētījumi” ietvaros paredzēts veikt vairākus pētījumus – terapeitiskās ekvivalences un/vai biopieejamības pētījumus – dažādām jaunām AS „Grindeks” nervu sistēmas slimību grupas patentbrīvajām zāļu formām, lai pierādītu šo medikamentu efektivitāti un drošumu atbilstoši spēkā esošajām nacionālajām un starptautiskajām tiesību aktu prasībām. Šie pētījumi ir obligāts priekšnoteikums pilna jauna preparāta izstrādes un izpētes ciklā. Ja šajos pētījumos tiek pierādīta līdzvērtība references zālēm biopieejamības un terapeitiskās ekvivalences pētījumos, zāles var reģistrēt valsts kompetentās institūcijās un komercializēt.

Īstenošanas termiņš: 15.03.2022.- 31.12.2022.

Pētījuma īstenotājs: AS Grindeks

Starpnozaru pētījums: nē

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: nē

 

 

lvLatvian