PAR PROJEKTU

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/006.

Vairāk informācijas šeit:

∙ FBMTKC projektu kopsavilkums 2018

∙ Pētniecības projektu īstenošanas progresa pārskats

Pētījumi tiek īstenoti projekta Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību,
kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiks īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.

Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskus virzienus:

Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles

Aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikametu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.

Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika

Izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

SAZINIES AR MUMS

+371 29330308