PAR PROJEKTU

4. kārta

Finansējuma saņēmējs: SIA “FARMĀCIJAS, BIOMEDICĪNAS UN MEDICĪNAS TEHNOLOĢIJU KOMPETENCES CENTRS”

Sadarbības iestāde- CFLA; līgums Nr. 1.2.1.1/18/A/005 noslēgts 29.04.2019.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskos virzienus:

•Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles;

•Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika.

Kompetences centra mērķis ir atbalstīt vismaz 11 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem, attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādejādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tiek īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.

Kompetences centra darbības rezultātā tiks atbalstīti vismaz 11 pētniecības projektus, vismaz 6 komersantus, kas turpmāk ieviesīs ražošanā jaunus produktus vai tehnoloģijas.

Projekta kopējās pētījumu izmaksas ir 11 759 808.73 EUR, plānotais Eiropas Reģionālās attīstības fonda (turpmāk – ERAF) atbalsta apjoms – 4 708 111.50 EUR.

Projektu plānots īstenot līdz 2021.gada 31.decembrim.

 

 

2. kārta

Projekta numurs – 1.2.1.1/16/A/006.

Vairāk informācijas šeit:

∙ FBMTKC projektu kopsavilkums 2018

∙ Pētniecības projektu īstenošanas progresa pārskats

Pētījumi tika īstenoti projekta Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs ietvaros.

Kompetences centra mērķis bija atbalstīt vismaz 13 pētījumus atbilstoši definētajiem pētniecības virzieniem,
attīstot jaunus produktus un tehnoloģijas nozarē un ieviešot tās ražošanā, tādējādi veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību,
kā arī nozares komersantu konkurētspējas paaugstināšanu.

Projekts tika īstenots Latvijas viedās specializācijas stratēģijas jomā – “Biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, biofarmācija un biotehnoloģijas”.

Projekts tika īstenots no 2016. gada 1. jūnija līdz 2018. gada 31. decembrim.

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastādīja 3 206 250 EUR.

Farmācijas, biomedicīnas un medicīnas tehnoloģiju Kompetences centrs aptver divus zinātniskus virzienus:

Farmācija, oriģinālzāles un ģenēriskās zāles

Aktīvo medicīnas vielu izpēte jaunu t.sk. patentbrīvo medikametu izstrādei, specifisku vielu novērtēšana konkrētu slimību ārstēšanai u.tml.

Dabas vielu zāles, uztura bagātinātāji, funkcionālā kosmētika

Izstrādāt jaunus kosmētikas produktus, atbilstoši kosmētikas nozares tendencēm.

SAZINIES AR MUMS

+371 29330308    lvLatvian