Veidlapas un metodika

Veidlapas programmai 5.1.1.2. (otrā kārta).

(Jauni produkti 2)

Pētniecības projekta apraksts 5.1.1.2. (otrā kārta)- Pētniecības projekta apraksts FKC 5112Pētn_ Uzņēmuma nosaukums

Tāme un aktivitāšu grafiks 5.1.1.2. (otrā kārta)-(veidlapa)

FBMTKC_projekta-darbibas-plans_jauni produkti (1)

FBMTKC pētniecības projektu vērtēšanas kritēriji (3)

lvLatvian