Deksmedetomidīns ir sedatīvs farmaceitiskais preparāts, kas darbojas, piesaistoties alfa-2 receptoriem galvas smadzenēs, un izraisa simpātiskās nervu sistēmas aktivitātes samazināšanos. Samazinot simpātiskās nervu sistēmas aktivitāti, deksemedetomidīns palīdz nomierināt pacientus vai izraisīt tiem miegainību, tāpēc to pielieto gan anestēzijai, gan intensīvās terapijas pacientiem pēc operāciju periodā. Šo produktu izmanto arī veterinārajā medicīnā. Deksmedetomidīna sterilo injekciju produktu pieprasījums un cenu līmenis farmācijas produktu tirgū ir mainījies, jo palielinājusies konkurence. Tāpēc jāmeklē iespējas paaugstināt uzņēmuma konkurētspēju radikāli mainot gatavās zāļu formas (turpmāk tekstā GZF) ražošanas tehnoloģiju ar mērķi samazināt produkta ražošanas izmaksas un paaugstināt uzņēmuma konkurences spēju. Projekta ietvaros plānots veikt rūpniecisko pētījumu par deksmedetomidīna šķidro injekciju zāļu formas tehnoloģijas izstrādes iespējām C tīrības klases telpās, lai uz iegūto zināšanu bāzes varētu atbilstoši ES standartiem sekmīgi izstrādāt tehnoloģiju, tādējādi un nodrošināt uzņēmumam iespēju ar savu jauno produktu sekmīgi konkurēt tirgū.

 

Pētniecības projektu īsteno : SIA  “PharmIdea”

Īstenošanas periods: 01.03.2019. 30.08.2020.

Finansējums /  ERAF:  415 594.00 221 057.90

lvLatvian