AS “Olainfarm” projekta ietvaros plāno veikt pirmsklīniskos pētījumus (genotoksicitātes pētījumus atbilstoši Labas laboratorijas prakses principiem, pētījumu par aktīvās farmaceitiskās vielas sadalījumu asinīs un klīniskos pētījumus (biopieejamības/ farmakokinētikas pētījumus, drošuma un efektivitātes klīniskos pētījumus) atbilstoši Labas klīniskās prakses principiem. Pētījumos iegūtie dati tiks izmantoti zāļu reģistrācijas failu pilnveidei, kuri ir nepieciešami medikamentu reģistrācijai.

 

Pētniecības projektu īsteno: AS, Olainfarm

Īstenošanas periods: 01.03.2019. 31.12.2021.

Finansējums / ERAF:   3 529 925.00      941 622.25

lvLatvian