Pētījuma mērķis ir izpētīt uzņēmuma produktos esošo vielu, kā arī līdz šim neizmantoto augu izcelsmes vielu ietekmi uz ādas jutīgumu – identificēt vielas ar dažādiem kairināmības rādītajiem un izstrādāt zemas kairināmības produktus. Līdz ar to, uzņēmums spēs piedāvāt tirgum inovatīvus, hipoalergēnus kosmētiskos līdzekļus ar multifunkcionālām īpašībām. Kā arī, uzņēmums veiks esošo produktu sastāvu modificēšanu, lai tie būtu atbilstoši vegāniskās kosmētikas prasībām. Papildus tiks izveidotas arī efektīvas tehnoloģisko procesu shēmas, kas nodrošinās pilnvērtīgu inovatīvo vielu iestrādi produktos.

 

Pētniecības projekta īstenotājs:  AS. MADARA Cosmetics

Īstenošanas periods: 01.01.2021. 31.12.2021.

Finansējums / ERAF:   197 200.00    99 620.00

lvLatvian