Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunas gatavās zāļu formas AS “Grindeks” produktiem.

Pētījuma īstenotājs: AS Grindeks

Sākuma – beigu datums: 01.12.2020 28.02.2022

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR /ERAF EUR 486 642.00 / 243 321.00