Pētniecības projekta „Jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu iegūšanas metožu izstrāde un notekūdeņu attīrīšanas pētījumi” ietvaros paredzēts izstrādāt jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) oriģinālas sintēzes metodes un veikt AFV sintēzes notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģu izpēti pirms liela mēroga ražošanas uzsākšanas.

Pētniecības projekta īstenotājs: AS. Grindeks

Projekta īstenošans periods: 01.04.2019.   31.12.2021.

Finansējums / ERAF:   305 280.00 152 640.00

lvLatvian