Projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunas gatavās zāļu formas AS “Grindeks” produktiem.

Pētījuma īstenotājs: AS Grindeks

Sākuma – beigu datums: 01.10.2020-  2021.05.01

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR /ERAF EUR 633 535.47   / 274 074.78