Projekta ietvaros plānots veikt 2-3 aktīvo farmaceitisko vielu pētījumus jaunu ražošanas tehnoloģiju izstrādei, 1 analītiskās metodes izstrādi un validāciju nitrozamīnu noteikšanai aktīvajā farmaceitiskajā vielā, kas tiek uzskatīts par gala produktu.

Pētījuma īstenotājs: AS “Olainfarm”

Sākuma – beigu datums: 01.10.2020 30.06.2022

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR/ERAF EUR 190 800.00 / 95 400.00