Projekta ietvaros plānots veikt klīniskos pētījumus – farmakokinētikas pētījumu anti-aritmijas gatavo zāļu formai un bioekvivalences pētījumu zāļu formai atbilstoši Labas klīniskās prakses principiem. Pētījumos iegūtie dati tiks izmantoti zāļu reģistrācijas failu pilnveidei, kuri ir nepieciešami medikamentu reģistrācijai.

Pētījuma īstenotājs: AS “Olainfarm”

Sākuma – beigu datums: 01.11.2020 30.06.2022

 

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR /ERAF EUR 747 394.00 / 308 553.50

lvLatvian