Pētījuma īstenotājs: SIA “Peruza”

Sākuma – beigu datums: 01.11.2020 31.12.2021

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR / ERAF EUR : 251 000.00 / 102 850.00

 

lvLatvian