Pēdējās desmitgades laikā būtiski pieaugusi radioloģisko izmeklējumu loma dažādu pataloģiju diagnostikā, attiecīgi pieaudzis datu apjoms un pieprasījums pēc speciālistiem. Rodas nepieciešamības pēc asistējošām ierīcēm, aplikācijām, kas nākotnē palīdzētu ātrāk un precīzāk nonākt līdz diagnozei, vienlaicīgi atslogojot speciālistus, tādējādi mazinot izmaksas un cilvēka kļūdu iespējamību. Lai novērtētu mākslīgā intelekta efektivitāti, plānots eksperimentāls pētījums, kurš sastāv no diviem etapiem: mākslīgā intelekta apmācība un mākslīgā intelekta pārbaude. SIA Access AV sadarbībā ar SIA Apply veiks nepieciešamās datubāzes sagatavošanu, neironu tīkla apmācību un aplikācijas izveidi. Tehnoloģija pētnieciskā projekta beigās atbildīs TRL 5/6 līmenim.

Pētījuma īstenotājs: Access AV SIA un Apply SIA

Sākuma – beigu datums: 01.11.2020 – 28.02.2022

Efektīva sadarbība: Jā

Publikācijas: Nē

Finansējums EUR /ERAF EUR 160 000.00 / 120 000.00