Projekta ietvaros tiks veikta ārstniecības augu ekstraktu vielu izpēte un palīgvielu izpēte, ar mērķi izstrādāt jaunu kosmētikas līniju ar 5 produktiem, kas būtu domāta aizsardzībai pret saules ietekmi. Projekta realizācija tiks veikta 2 posmos: 1. Rūpnieciskais pētījums. Tiks izpētīti ārstniecības augu ekstrakti, kurus varētu izmantot dotajos produktos, kā arī izpētītas palīgvielas, lai izstrādātu kosmētikas līnijas krēmus ar maksimāli patīkamu tekstūru, aromātu un aizsargājošo efektu. Galaproduktu formulas izstrāde. Reģistrācijas dokumentācijas sagatavošana un iesniegšana VI. Kā iznākums šai pētījuma daļai ir izstrādāts precīzs kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs visiem 5 produktiem un izstrādāti laboratorijas paraugi, stabilitātes analīze laboratorijas paraugiem. 2. Eksperimentālā izstrāde. Analīžu metožu izstrāde izejvielām un galaproduktiem. Ražošanas procesa izstrāde. Kā gala rezultāts šai pētījuma sadaļai ir Prototipa sēriju ražošana vismaz 4 produktiem.

Pētījuma īstenotājs: AS “Rigas Farmaceitiskā fabrika”

Sākuma – beigu datums: 2020.10.01-  2021.04.30

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Finansējums /ERAF EUR : 117 500.00 47 250.00