Pētniecības projekta „GX-EG grupas produkta farmakoloģijas pētījums lielajos dzīvniekos” ietvaros paredzēts veikt preklīniskos farmakoloģijas pētījumus AS „Grindeks” medikamentam, kuru uzņēmums plāno izstrādāt kardiovaskulārām indikācijām. Pētījumu ietvaros tiks iegūtas jaunas zināšanas par AS „Grindeks” produktu, kas dokumentāli pierādīs tā efektivitāti un drošību lielo dzīvnieku eksperimentālajā modelī.
Pētījumā iegūtās zināšanas varēs izmantot tālākai jaunā produkta izstrādei, t.sk. klīnisko pētījumu dizaina sagatavošanai, gatavo zāļu formu izstrādei un/vai citu turpmāko izstrādes posmu veikšanai.

 

Pētījuma īstenotājs: AS Grindeks

Īstenošanas periods: 01.09.2020 -30.06.2021

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Kopējais finansējums/ ERAF (EUR): 185 000.00 / 92500

lvLatvian