Izpētīt C vitamīna atvasinājumus un citas augu vielas, ko iestrādāt stabilā kosmētikas produktā ar izteiktām kologēna stimulēšanas, pigmentācijas pēdu mazināšanas un ādas toni uzlabojošām funkcijām, vizuālām īpašībām un zemu kairinātības risku. Papildus tam, izstrādāt tehnoloģisko procesu shēmas resursefektīvai produktu ieviešanai komerciālajā ražošanā.

Pētījuma īstenotājs: AS MADARA Cosmetics

Kopējais fimnansējums/ ERAF (EUR): 292990/ 151839.00

lvLatvian