Pētniecības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV) oriģinālu sintēzes metodi un veikt iegūšanas tehnoloģijas mērogošanu.

Pētījuma īstenotājs: AS Grindeks

Īstenošanas periods: 01.06.2020 31.12.2021

Efektīva sadarbība: Nē

Publikācijas: Nē

Kopējais finansējums/ ERAF (EUR): 120 000.00 / 60 000.00

lvLatvian