Pētījuma mērķis ir izstrādāt vizuālās inspekcijas tehnoloģiju, kurā tiek novērtēta sterilo zāļu flakonu – šķidro injekciju un liofilizēto pulveru satura un iepakojuma kvalitāte, nosakot mehāniskos piemaisījumus vai flakona kā primārā iepakojuma defektus. Projekta pamatā ir paplašināta datorredzes un datoru mācīšanās un mākslīgā intelekta tehnoloģiju izmantošana produkcijas inspekcijas vajadzībām, kombinācijā ar tehnoloģiskajiem risinājumiem piemaisījumu noteikšanai, piemēram gaismas izkliedēšanos koloidālos šķidrumos (Tindāla efekts). Defektu noteikšanai paredzēts izmēģināt un izmantot augstas izšķirtspējas kameras, kombinācijā ar dažādu spektru un polarizācijas gaismām un filtriem lai nodrošinātu efektīvāku kontroli un maksimāli novērstu atspīdumu no iepakojuma (stikla). Pētījums dalās sekojošās daļās: – Iekārtas prototipa izveide attēla iegūšanas tehnoloģiju izstrādei un tehnoloģijas izvēle un precizēšana attēlu iegūšanai lai nodrošinātu noturīgu, nemainīgu attēlu. Šis posms ietver eksperimentus ar filtriem, kamerām un apgaismojumu, lai noteiktu potenciālo datorredzes tehnoloģiju kopumu, kas nepieciešams lai vienlaicīgi iegūtu informatīvus attēlus produktam, gan iepakojumam – Attēla iegūšanas un pirmapstrādes pētījumi, kuru mērķis ir nostiprināt robustu, pret apkārtējiem apstākļiem noturīgu attēlu iegūšanas un pirmapstrādes metodiku, kā arī noteikt attēla iegūšanas tehnoloģiju, kas ļaus iegūt attēlus ar nepieciešamo informāciju tālākai tā apstrādei un analīzei. Pētījums ietver arī potenciālo tehnisko risinājumu izstrādi: – Paraugu attēlu iegūšana, marķēšana, augmentācijai ar mērķi nodrošināt datu kopumu mašīnmācīšanās un datorredzes algoritmu izstrādei un pārbaudei. Pašu mašīnmācīšanās un datorredzes algoritmu izstrāde un pārbaude; – Prototipa izstrāde, vadības programmatūras izstrāde, kas ļautu integrēt izstrādātās tehnoloģijas ražošanas un kvalitātes kontroles procesā. Pētījuma rezultātus iespējams izmantot ne tikai farmācijas industrijā, bet arī citās apstrādes rūpniecības nozarēs, kur nepieciešama kvalitātes kontrole stikla iepakojumam (burciņas, kolbas, mēģenes). Piemaisījumu kontroles tehnoloģijas šķidrumos izmantojama gan pārtikas, gan ķīmiskajā rūpniecībā.

 

Pētījuma īstenotāji :  SIA “PharmIdea” un SIA ” Zippy Vision”

Īstenošanas periods:  01.11.2019.- 31.12.2021.

Finansējums:  382695/ 274047.88