Conelum ir biotehnoloģiju uzņēmums, kurš ir panācis augsta līmeņa starpnozaru prasmju apvienošanu, lai risinātu 140 gadus veco izaicinājumu – kvantitatīvās mikrobioloģiskas diagnostikas paātrināšanu, saīsinot testēšanas laiku no 5 dienām (kas ir pasaulē pieņemts standarts izmantojot kultivēšanas metodes) līdz dažam stundām. Mērķis ir izpētīt un radīt inovatīvus produktus: 1. ELOKIT kvalitatīva un kvantitatīva testēšanas protokola izveide priekš TBC (total bacteria count) noteikšanas noteikta klāsta šķidros paraugos. 2. Neirontīklubalstītu automatizētu testēšanas sistēmu priekš paātrinātas kvantitatīvās mikrobioloģiskās baktēriju analīzes ķīmiskās un pārtikas ražošanas mikroorganismiem, kuru izmērs ir >0,49 mikroni.

 

Pētniecības projekta īstenotāji :  SIA “Conelum” un SIA “Apply”

Īstenošanas periods: 01.07.2019.-30.06.2020.

Finansējums / ERAF:   173941.29   130455.97