“Projekta ietvaros tiks veikta laboratorijas sērijas izstrāde, laboratoriskie mērījumi un prototipa sērijas izstrāde jaunajiem produktiem: imunitātes sīrupam un tonizējošai ķermeņa eļļai. Uz projekta sākumu esam veikuši jau izpēti par galvenajām sastāvdaļām un ir zināms produktu kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs.
Projekta realizācija tiks veikta 1 posmā:
1. Eksperimentālā izstrāde. Analīžu metožu izstrāde izejvielām un galaproduktam. Labaratorisko paraugu stabilitātes analīzes. Ražošanas procesa izstrāde. Kā gala rezultāts šai pētījuma sadaļai ir Prototipa sērijas ražošana.”

 

Pētniecībs projektu īsteno: Rīgas Farmaceitiskā fabrika

Īstenošanas periods: 10.06.2019 – 10.11.2019

Finansējums / ERAF:  82 000.00  /   20 500.00