“Projekta ietvaros tiks veikta ārstniecības augu ekstraktu vielu izpēte, ar mērķi nodrošināt nepieciešamos datus jaunu galaproduktu izstrādei.
Projekta realizācija tiks veikta 2 posmos:
1. Rūpnieciskais pētījums. Tiks izpētīti ārstniecības augu ekstrakti, kurus varētu izmantot pediatriskajai pacientu grupai no 3 gadu vecuma un kuriem piemīt pretklepus darbība. Līdzīgi tiks izpētīti ārstniecības augu ekstrakti pārējo 3 produktu izstrādei. Tiks izpētītas palīgvielas ar kurām varam aizvietot tradicionāli lietoto spirtu un kas būtu piemērotas pediatrikajai pacientu grupai, kā arī citas palīgvielas, ko plānojam izmantot. Galaproduktu formulas izstrāde. Reģistrācijas dokumentācijas sagatavošana PVD un ZVA. Kā iznākums šai pētījuma daļai ir izstrādāts precīzs kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs visiem 4 produktiem.
2. Eksperimentālā izstrāde. Analīžu metožu izstrāde izejvielām un galaproduktiem. Labaratorisko paraugu stabilitātes analīzes. Ražošanas procesa izstrāde. Produktu reģistrācija. Kā gala rezultāts šai pētījuma sadaļai ir Prototipa sēriju ražošana visiem 4 produktiem. ”

 

Pētniecības projekta īstenotājs: Rīgas Farmaceitiskā fabrika

Īstenošanas periods: 10.06.2019 – 10.01.2021

Finansējums  /  ERAF:   263 700.00      89 925.00

lvLatvian