Pētniecības projekta „Biopieejamības pētījumi” ietvaros paredzēts veikt vairākus pētījumus – terapeitiskās ekvivalences un/vai biopieejamības pētījumus – dažādām jaunām AS „Grindeks” patentbrīvajām zāļu formām, lai pierādītu šo medikamentu efektivitāti un drošumu atbilstoši spēkā esošajām nacionālajām un starptautiskajām tiesību aktu prasībām. Šie pētījumi ir obligāts priekšnoteikums pilna jauna preparāta izstrādes un izpētes ciklā. Ja šajos pētījumos tiek pierādīta līdzvērtība references zālēm biopieejamības un terapeitiskās ekvivalences pētījumos, zāles var reģistrēt valsts kompetentās institūcijās un komercializēt.

 

Pētniecības projektu īsteno:  AS Grindeks

Projekta īstenošanas periods:  01.10.2019. – 31.12.2021.

Finansējums/ ERAF atbalsts: EUR  1 559 968.00 / 389 992.00