Pētniecības projekta „Patentbrīvo zāļu bioekvivalences pētījumi” ietvaros paredzēts veikt vairāku jaunu AS “Grindeks” patentbrīvo zāļu formu bioekvivalences pētījumus, lai pierādītu šo medikamentu līdzību oriģinālajām (references) zālēm, kā arī lietošanas drošumu atbilstoši spēkā esošajām nacionālajām un starptautiskajām tiesību aktu prasībām. Šie pētījumi ir obligāts priekšnoteikums pilna jauna patentbrīvā preparāta izstrādes un izpētes ciklā. Ja šajos pētījumos tiks pierādīta līdzvērtība references zālēm, jaunās zāles varēs reģistrēt valsts kompetentās institūcijās un komercializēt.

Īstenotāji:

Grindeks AS 40003034935

Sākuma – beigu datums:01.05.2023.-28.02.2025.

Starpnozaru pētījums:nē

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: nē

Finansējums (EUR)- Atbalsts (EUR)