Pētniecības projekta ietvaros paredzēts izveidot sadarbību starp diviem dažādu nozares uzņēmumiem – SIA “Longenesis” un SIA “Medon” un izstrādāt telemedicīnas risinājumu personalizētai pacientu kardiovaskulāro slimību saslimšanas riska faktoru novērtēšanai un personalizētai pārraudzībai. Projekta ietvaros paredzētas sekojošas EI un RP aktivitātes: 1. aktivitāte – Kardiovaskulāro slimību riska noteikšanas un personalizētas pāraudzības klīniskā algoritma izstrāde (RP) 6 mēneši; 2. aktivitāte – Risku novērtēšanas modeļa pielāgošana, balstoties uz multikanālu datu analīzi (RP) 3 mēneši; 3. aktivitāte – Risinājuma programmnodrošinājuma algoritma izstrāde (EI) 3 mēneši 4. aktivitāte – Lietotāju saskarņu izstrāde un validācija, ar mērķi izveidot personalizētu pieeju dinamikas pārraudzībai (EI) – 6 mēneši 5. aktivitāte – izstrādātā risinājuma validācija (observational study) (EI) 3 mēneši. Projekta rezultātā tiks izstrādāts kardiovaskulāro slimību risku atpazīšanas un personalizētas pārraudzības digitālais modulis. Risnājums būs unikāls ar to, ka tas ne tikai spēs identificēt slimības riskus, bet nodrošināt arī pacientus ar personalizētiem ieteikumiem attiecīgā riska faktora samazināšanai/kontrolei, tādējādi uzlabojot pacienta līdzestības līmeni un veicinot slimības profilaksi kopumā.

Īstenotāji:

Longenesis 40203211852
Medon 41203073671

Sākuma – beigu datums:01.04.2023.-30.09.2024..

Starpnozaru pētījums: jā

Efektīva sadarbība: jā

Publikācijas: jā

Finansējums (EUR)- Atbalsts (EUR)

 

lvLatvian