Projekta – uzturvielu un bioloģiski aktīvo vielu integrācija funkcionālos pārtikas produktos, mērķis it risināt ādas un saistaudu reģenerācijas un zarnu mikrobioma uzturēšanas izaicinājumus – īstenošana tiks veikta sadarbojoties diviem starpnozaru komersantiem SIA Biolat un SIA Felici, kas katrs ir savas nozares līderis ar ievērojamu pieredzi, uzkrātām zināšanām un lielu turpmākās attīstības potenciālu. Projekta mērķi ir: • Izpētīt uzturvielu un bioloģiski aktīvo savienojumu izmantošanas iespējas esošo un jauno funkcionālu pārtikas produktu izstrādē ādas, saistaudu reģenerācijas veicināšanai un zarnu mikrobioma uzturēšanai • Apzināt atlasīto uzturvielu un bioloģiski aktīvo vielu izmantošas iespējas funkcionālu produktu prototipu izstrādē • Izstrādāt vismaz divus produktu prototipus, kas būtu mērķēti ādas un saistaudu reģenerācijai un zarnu mikrobioma stiprināšanai un uzturēšanai, nodrošinot uztura papildināšanu ar koncentrētām uzturvielām ieteicamās dienas devas nodrošināšanai • Izstrādāt homogēnu produktu ražošanas tehnoloģiju un nodrošināt precīzu ar uzturvielām un bioloģiski aktīvajām vielām bagātu izejvielu dozēšanu, nodrošinot konsekventu vielu sastāvu katrā iepakojumā • Izpētīt izstrādāto produktu prototipu uzturvielu sastāvu un noteikt to stabilitāti uzglabāšanas laikā • Izpētīt uzturvielu savstarpējo sinerģiju un antagonismu – to ietekmi uz uzsūkšanos un biopieejamību organismā; identificēt un novērst antagonistu esamību produktu prototipos, ceļot esošo aktīvo vielu iedarbību, kā arī pievienot jaunas tās paaugstināšanai • Lietošanas noteikumu izstrāde ieteicamās uzturvielu dienas devas nodrošināšanai produkta patērētājiem

Īstenotāji:

Felici SIA 40103541779
BIOLAT AS 40003128200

Sākuma – beigu datums:01.04.2023.-30.09.2024.

Starpnozaru pētījums: jā

Efektīva sadarbība: jā

Publikācijas: jā

Finansējums (EUR)- Atbalsts (EUR)

199650,00 131587,50
106440,00 71345,00

 

lvLatvian