Projekta ietvaros AS “Olainfarm” plāno veikt pētījumus jaunu produktu – patentbrīvo (jeb generic) medikamentu – gatavo zāļu formu ražošanas tehnoloģiju izstrādei, aktīvo farmaceitisko vielu jaunu ražošanas tehnoloģiju izstrādi un optimizāciju, aktīvo farmaceitisko vielu piemaisījumu pētījumus un analītisko metožu izstrādi ar mērķi ieviest jaunus produktus ražošanā. Papildus projekta ietvaros plānots veikt gan aktīvo farmaceitisko vielu, gan gatavo zāļu formu eksperimentālo un validācijas sēriju ražošanu 1 – 2 produktiem, kā arī 1 – 2 produktu klīniskos pētījumus, tai skaitā bioekvivalences pētījumus un citus pētījumus produktu reģistrācijai eksporta tirgos. Projekta ietvaros plānota 3 – 4 aktīvo farmaceitisko vielu ražošanas tehnoloģiju izstrāde, 1 – 2 gatavo zāļu formu izstrāde, 1 – 2 analītisko metožu izstrāde un validācija, kā arī 1 – 2 aktīvo farmaceitisko vielu piemaisījumu pētījumi.

Īstenotāji:

Olainfarm AS 40003007246

Sākuma – beigu datums:01.04.2023.-28.02.2025.

Starpnozaru pētījums: jā

Efektīva sadarbība: nē

Publikācijas: nē

Finansējums (EUR)- Atbalsts (EUR)

1767000,00 668000,00