Par Padomes sēdi 27.05.2021.

Datums

6. maijs, 2021

Kategorija

4. posms

Kompetences cetra Projektu uzraudzības padomes kārtējā sēde vietnē MS Teams notiks 2021. gada 27. maijā plkst. 14:00.

Tiks uzkalusīti un izvērtēti pētniecības darbu starpposmu un gala ziņojumi.

Šobrīd brīvais ERAF finansējuma ir EUR 7351.84.