4.KĀRTAS PĒTĪJUMI NOSLĒGUŠIES

Datums

1. februāris, 2023

Kategorija

4. posms

31.01.2023. CFLA iesniegts noslēdzošais 4.kārtas maksājumu pieprasījums.

Visi uzsāktie pētījumi ir noslēgušies un to gala rezultāti Projektu atlases un uzraudzības padomē aizstāvēti.