2017.gada jūlijs- septembris

Datums

10. oktobris, 2017

Kategorija

2. posms, Jaunumi

2017.gada 3.ceturksnī notikušajā Projektu uzraudzības Padome sēdē izvērtēts pētījumu progress un starprezultāti, nepieciešamie grozījumi, īstenošanai virzīti divi jauni pētījumi, viens noraidīts kā neatbilstošs TRL 4  līmenim.