2017.gada aprīlis-jūnijs

Datums

10. jūlijs, 2017

Kategorija

2. posms, Jaunumi

2017.gada pirmais pusgads ir noslēdzies ar vēl divu  pētījumu uzsākšanu:

  • Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei
  • Pētījumi par karbetocīna aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādi ar pazeminātu piemaisījumu profilu un jaunas, stabilākas sterilo injekciju zāļu formas tehnoloģijas izstrāde

Ceturkšņa ietvaros notikušas divas Projektu uzraudzības Padome sēdes, izskatot un apstiprinot  pētījumu starprezultātus, kā arī nepieciešamos pētījumu grozījumus un jauna pētījuma pieteikumu.