9. Farmakoloģiskie pētījumi

 

Pētniecības projekta „Farmakoloģiskie pētījumi” ietvaros paredzēts veikt vairākus pētījumus – I, II un/vai III fāzes pētījumus, terapeitiskās ekvivalences un/vai biopieejamības pētījumus – dažādām jaunām AS „Grindeks” oriģinālajām un patentbrīvajām zāļu formām, lai pierādītu šo medikamentu efektivitāti un drošumu atbilstoši spēkā esošajām nacionālajām un starptautiskajām tiesību aktu prasībām. Šie pētījumi ir obligāts priekšnoteikums pilna jauna preparāta izstrādes un izpētes ciklā. Ja šajos pētījumos tiek pierādīta zāļu efektivitāte un drošums (vai līdzvērtība references zālēm biopieejamības un terapeitiskās ekvivalences pētījumos), zāles var reģistrēt valsts kompetentās institūcijās un komercializēt.

Īstenotājs: Grindeks, AS