8. Augu un dabas vielu izpēte tehnoloģiskajos procesos un aplikācijā uz ādas un matiem kairinājuma un iedarbības novērtēšanai

 

Augu vielu iedarbības izpēte sastāvēs no vairākām daļām – augu vielu funkciju izpētes, augu vielu un konservanta kairinājuma novērtēšanas un no tehnoloģisko procesu izstrādes. Pētījuma mērķis ir izpētīt unikālu ziemeļu reģionā sastopamu augu un citu dabas vielu funkcijas un to pielietojamību kosmētiskajos produktos. Tā kā šajā reģionā sastopamās vielas ir maz izmantotas kosmētiskajos produktos, tās padara attiecīgos produktus konkurētspējīgus starptautiskā tirgū ar savu unikalitāti un sniegto efektivitāti. Paralēli tam, tiks pētīts augu vielu kairinājuma potenciāls, jo ir svarīgi nodrošināt ne tikai produkta efektivitāti, bet arī drošumu. Lai izpētītās vielas spētu iestrādāt savienojumā ar citām vielām, ir svarīgi izstrādāt jaunu tehnoloģisko procesu shēmas tehnoloģijām ar augstu energoefektivitāti ražošanai.

Īstenotājs: MADARA Cosmetics, AS

lvLatvian