7. Karbetocīna sterilās šķidrās zāļu formas tehnoloģijas izstrādes pētījumi un validācijas sēriju izstrāde DA Āzijas valstu tirgum

 

Karbetocīns ir dabas hormona oksitocīna sintētiskais analogs. Tas ir viens no hospitālajiem farmaceitiskajiem produktiem, ko plaši pielieto dzemdniecībā asiņošanas mazināšanai, jo salīdzinājumā ar oksitocīnu tam ir ievērojami ilgāks iedarbības laiks, kas ļauj samazināt zāļu ievadīšanas biežumu. Produkta aktīvā viela pēc sava ķīmiskā sastāva ir nonapeptīds un šāda tipa produktiem, kas veidoti uz peptīdu bāzes sterilo zāļu formu izstrādē jārēķinās ar problēmām, kas izriet no šo produktu aktīvo vielu specifiskajām īpašībām, kā piem., vāja šķīdība un termiskā nestabilitāte. Līdz ar to tehnoloģijā nav pielietojamas termiskās sterilizācija metodes. Tāpēc šī projekta ietvaros paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu un iegūt jaunas zināšanas par sterilo injekciju zāļu formu izstrādes nosacījumiem, svarīgākajiem parametriem un tehnoloģiskajiem risinājumiem karbetocīna ražošanas tehnoloģijas izstrādei, kā arī pārbaudīt iegūtās zināšanas un pielāgot tehnoloģiskos risinājumus izstrādājot jaunā sterilā produkta validācijas sērijas.

Īstenotājs: Pharmidea, SIA

lvLatvian