3. Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums

 

Veikt AS “Olainfarm” zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījumus (pirmsklīniskos pētījumus) atbilstoši Labas Laboratorijas prakses principiem. Pētījumos iegūt datus par produkta drošumu un toksikokinētiku dzīvnieku organismos.

Īstenotājs: Olainfarm, AS

lvLatvian