15. Levosimendāna sintēzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi

 

Pētniecības projekta „Levosimendāna sintēzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi ” ietvaros paredzēts veikt oriģinālu rūpniecisko pētījumu, kur arezultātā tiksiegūtas jaunas industriālas zināšanas par kardioloģiskā preparāta Levosimendāna aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV) sintēzes tehnoloģijas izstrādes iespējām atbilstošiEiropā noteiktajām labas ražošanas prakses prasībām, kā arī veikt eksperimentālo izstrādi, aprobējot iegūtās jaunās zināšanas un izstrādājot Levosimendāna eksperimentālās sērijas..

Īstenotājs: PharmIdea, SIA