10. Efektivitātes, drošības un farmakokinētikas pētījumi

 

Pētniecības projekta „Efektivitātes, drošības un farmakokinētikas pētījumi” ietvaros paredzēts veikt efektivitātes, reglamentētos drošības (toksikoloģijas) un/vai farmakokinētikas pētījumus AS „Grindeks” medikamentiem, kurus uzņēmums plāno izstrādāt. Pētījumu ietvaros tiks iegūtas jaunas zināšanas par AS „Grindeks” produktiem, kas dokumentāli pierādīs to iedarbību un/vai drošību. Pētījumos iegūtās zināšanas varēs izmantot tālākai jauno produktu izstrādei, ieskaitot klīniskā pētījuma dizaina prognozēšanai un/vai citu turpmāko izstrādes posmu veikšanai.

 

Īstenotājs: Grindeks, AS

lvLatvian