2016.gada oktobris-decembris

Datums

10. janvāris, 2017

Kategorija

2. posms, Jaunumi

2016.gada nogalē notikusi Projektu uzraudzības Padomes sēde, kurā apstiprināts starprezultātu izvērtēšanas formāts, izvērtēts atbrīvotā finansējuma apjoms un prezentēti  pieci  jauni pētījumu pieteikumi (1 -noraidīts, 3- virzīti īstenošanai, 1- pieprasīta papaildus informācija nākošajā Padomes sēdē)