1. Aktīvo dabas vielu atlase, to ietekmes izpēte un izvērtējums pacientiem ar metabolā sindroma nozīmīgākajiem riska faktoriem.

Šī pētījuma mērķis ir attīstīt dabas vielu atlases un izstrādes pētniecības darbu, kā rezultātā tiktu piedāvāti 2 preparāti, kas var pozitīvi ietekmēt metabolam sindromam raksturīgo klīnisko rādītāju – insulīna rezistences un holesterīna vielmaiņas– galvenos parametrus. Pētījuma mērķis ir projicētai riska grupas auditorijai uzlabot C-peptīda un holesterīna frakciju rādītājus vismaz par 20%, kas būtu ļoti nozīmīgs rezultāts metabolā sindroma riska faktoru mazināšanā. Tiks atlasītas dabas vielas gan no Latvijas, gan no citām teritorijām, lai pētījuma rezultātā izveidotu jaunas un unikālas kombinācijas, kuru viens no galvenajiem kritērijiem būtu arī ērta un pieejama lietošana pacientam.

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES!
2. Dabīgu kosmētikas produktu līnijas izstrāde

Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāta dabīgu kosmētikas produktu līnija (5-10 produkti), kura ļaus paplašināt uzņēmuma piedāvāto produktu sortimentu. Pētniecības gaitā tiks meklēti atbilstoši risinājumi kā apvienot spēcīgus antioksidantus, kas tiek izmantoti augstas klases kosmētikas līdzekļos, ar dabīgiem augu ekstraktiem, ēteriskām eļļām un tikai dabīgiem augu konservantiem. Piedāvāto produktu priekšrocība attiecībā pret citiem, līdzīgiem produktiem būs būtiska – tie nesaturēs parabēnus un nebūs alerģiski.

Īstenotājs: Olainfarm, AS

3. Zāļu lietošanas drošuma un toksikokinētikas pētījums

Veikt AS “Olainfarm” zāļu drošuma un toksikokinētikas pētījumus (pirmsklīniskos pētījumus) atbilstoši Labas Laboratorijas prakses principiem. Pētījumos iegūt datus par produkta drošumu un toksikokinētiku dzīvnieku organismos.

Īstenotājs: Olainfarm, AS

4. Uz dabas vielu bāzes veidotas medicīnas ierīces izstrāde

Projekta realizācijas gaitā tiks izstrādāts jauns uz dabas vielu bāzes veidots anti-alerģijas profilakses produkts ar medicīnas ierīces statusu. Pašlaik tirgū pieejamie anti-alerģijas produkti (Tavegyl, Zyrtec) satur sintētiskas aktīvās vielas. Zināms, ka šāda tipa medikamenti lietotājiem var izraisīt nevēlamas blakus parādībās, piemēram, nogurumu, miegainību reiboni, elpas trūkumu, pazeminātu asinsspiedienu, kas būtiski ietekmē pacienta dzīves kvalitāti produkta lietošanas laikā. Šī pētniecības projekta mērķis ir izstrādāt jaunu produktu, kura sastāvā tiks izmantotas dabīgas augu vielas, kurām ir spēja nomākt alerģisku reakciju izraisītus simptomus, neizraisot lietotājam nevēlamas blakus parādības. Mūsdienās arvien vairāk cilvēku izvēlas lietot dabīgu/augu izcelsmes produktus, jo apzinās sintētisko produktu izraisītus nevēlamus efektus nākotnes perspektīvā.

Īstenotājs: Silvanols, SIA

5. Pegilētās L-aspargināzes sintēzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi [APTURĒTA ĪSTENOŠANA]

Pagājušā gadsimta 80-tajos gados tika atklāts, ka polietilēnglikola polimēra (PEG) pievienošana zāļu aktīvajai vielai uzlabo šo zāļu terapeitisko iedarbību, piem paildzinot zāļu cirkulāciju asinīs un tādējādi samazināt zāļu ievadīšanas biežumu. PEG-L-aspargināze ir pretvēža zāles, ko lieto pretvēža terapijā tādiem slimniekiem, kam paaugstināta jūtība pret citām aspargināzes formām, kā arī limfocītiskās leikēmijas un atsevišķu limfomu ārstēšanai. Pētniecības projekta ietvaros paredzēts veikt oriģinālu rūpniecisko pētījumu, kura rezultātā tiks iegūtas jaunas industriālas zināšanas par pretvēža zāļu PEG-L-aspargināzes aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV) sintēzes tehnoloģijas izstrādes iespējām atbilstoši Eiropā noteiktajām labas ražošanas prakses prasībām (Good Manufacturing Procatice, GMP), kā arī veikt eksperimentālo izstrādi, aprobējot iegūtās jaunās zināšanas un izstrādājot izstrādājot PEG-L-Aspargināzes eksperimentālās sērijas.

Īstenotāji: LabochemLV, SIA; Pharmidea, SIA

6. Pussintētisko lipopeptīdu sterilo zāļu formu izstrādes kritisko parametru pētījumi un validācijas sēriju izstrāde

Lielu daļu no farmaceitiskās industrijas produktiem veido uz polipeptīdu kā arī pussintētisko lipopetīdu bāzes veidoti preparāti. Pussintētisko polipeptīdu grupā ietilps virkne antibiotiku tādi kā daptomicīns, kā arī dažādi pretsēnīšu preparāti. Pēdējā dekādē farmaceitiskajā industrijā strauji palielinās īpatsvars zālēm, kas izstrādātas uz proteīnu un peptīdu bāzes. Prognozēts, ka uz peptīdu bāzes veidotu zāļu tirgus apjoms pasaulē 2018. Gadā varētu sasniegt 25,4 miljardus USD. Pussintētisko lipopeptīdu sterilo zāļu formas izstrāde saistītās ar virkni problēmu, kas izriet no šo produktu aktīvo vielu specifiskajām īpašībām, kā piem., vāja šķīdība; augsta šķīdumu viskozitāte un termiskā nestabilitāte. Tāpēc šī projekta ietvaros paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu par šādu substanču sterilo zāļu formu izstrādes kritiskajiem parametriem un iespējamajiem tehnoloģiskajiem risinājumiem, kā arī veikt eksperimentālo izstrādi, saražojot validācijas sērijas mikafungīna un anidulafungīna sterilajiem injekciju produktiem. Iegūtās jaunās industriālās zināšanas ļaus izstrādāt labas ražošanas prakses prasībām (Good Manufacturing Practice, GMP) atbilstošu ražošanas tehnoloģiju un sekmīgi komercializēt šos produktus Eiropas, Āzijas un D-Amerikas valstu tirgū.

Īstenotājs: PharmIdea, SIA

7. Karbetocīna sterilās šķidrās zāļu formas tehnoloģijas izstrādes pētījumi un validācijas sēriju izstrāde DA Āzijas valstu tirgum

Karbetocīns ir dabas hormona oksitocīna sintētiskais analogs. Tas ir viens no hospitālajiem farmaceitiskajiem produktiem, ko plaši pielieto dzemdniecībā asiņošanas mazināšanai, jo salīdzinājumā ar oksitocīnu tam ir ievērojami ilgāks iedarbības laiks, kas ļauj samazināt zāļu ievadīšanas biežumu. Produkta aktīvā viela pēc sava ķīmiskā sastāva ir nonapeptīds un šāda tipa produktiem, kas veidoti uz peptīdu bāzes sterilo zāļu formu izstrādē jārēķinās ar problēmām, kas izriet no šo produktu aktīvo vielu specifiskajām īpašībām, kā piem., vāja šķīdība un termiskā nestabilitāte. Līdz ar to tehnoloģijā nav pielietojamas termiskās sterilizācija metodes. Tāpēc šī projekta ietvaros paredzēts veikt rūpniecisko pētījumu un iegūt jaunas zināšanas par sterilo injekciju zāļu formu izstrādes nosacījumiem, svarīgākajiem parametriem un tehnoloģiskajiem risinājumiem karbetocīna ražošanas tehnoloģijas izstrādei, kā arī pārbaudīt iegūtās zināšanas un pielāgot tehnoloģiskos risinājumus izstrādājot jaunā sterilā produkta validācijas sērijas.

Īstenotājs: Pharmidea, SIA

8. Augu un dabas vielu izpēte tehnoloģiskajos procesos un aplikācijā uz ādas un matiem kairinājuma un iedarbības novērtēšanai

Augu vielu iedarbības izpēte sastāvēs no vairākām daļām - augu vielu funkciju izpētes, augu vielu un konservanta kairinājuma novērtēšanas un no tehnoloģisko procesu izstrādes. Pētījuma mērķis ir izpētīt unikālu ziemeļu reģionā sastopamu augu un citu dabas vielu funkcijas un to pielietojamību kosmētiskajos produktos. Tā kā šajā reģionā sastopamās vielas ir maz izmantotas kosmētiskajos produktos, tās padara attiecīgos produktus konkurētspējīgus starptautiskā tirgū ar savu unikalitāti un sniegto efektivitāti. Paralēli tam, tiks pētīts augu vielu kairinājuma potenciāls, jo ir svarīgi nodrošināt ne tikai produkta efektivitāti, bet arī drošumu. Lai izpētītās vielas spētu iestrādāt savienojumā ar citām vielām, ir svarīgi izstrādāt jaunu tehnoloģisko procesu shēmas tehnoloģijām ar augstu energoefektivitāti ražošanai.

Īstenotājs: MADARA Cosmetics, AS

9. Farmakoloģiskie pētījumi

Pētniecības projekta „Farmakoloģiskie pētījumi” ietvaros paredzēts veikt vairākus pētījumus – I, II un/vai III fāzes pētījumus, terapeitiskās ekvivalences un/vai biopieejamības pētījumus – dažādām jaunām AS „Grindeks” oriģinālajām un patentbrīvajām zāļu formām, lai pierādītu šo medikamentu efektivitāti un drošumu atbilstoši spēkā esošajām nacionālajām un starptautiskajām tiesību aktu prasībām. Šie pētījumi ir obligāts priekšnoteikums pilna jauna preparāta izstrādes un izpētes ciklā. Ja šajos pētījumos tiek pierādīta zāļu efektivitāte un drošums (vai līdzvērtība references zālēm biopieejamības un terapeitiskās ekvivalences pētījumos), zāles var reģistrēt valsts kompetentās institūcijās un komercializēt.

Īstenotājs: Grindeks, AS

10. Efektivitātes, drošības un farmakokinētikas pētījumi

Pētniecības projekta „Efektivitātes, drošības un farmakokinētikas pētījumi” ietvaros paredzēts veikt efektivitātes, reglamentētos drošības (toksikoloģijas) un/vai farmakokinētikas pētījumus AS „Grindeks” medikamentiem, kurus uzņēmums plāno izstrādāt. Pētījumu ietvaros tiks iegūtas jaunas zināšanas par AS „Grindeks” produktiem, kas dokumentāli pierādīs to iedarbību un/vai drošību. Pētījumos iegūtās zināšanas varēs izmantot tālākai jauno produktu izstrādei, ieskaitot klīniskā pētījuma dizaina prognozēšanai un/vai citu turpmāko izstrādes posmu veikšanai.

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES!

Īstenotājs: Grindeks, AS

11. Jauno gatavo zāļu formu izstrāde

Pētniecības projekta „Jaunu gatavo zāļu formu izstrāde” ietvaros paredzēts izstrādāt jaunu gatavo zāļu formu AS „Grindeks” produktam.

PĒTĪJUMA ĪSTENOŠANA PĀRTRAUKTA!

Īstenotājs: Grindeks, AS

12. Jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu un polimorfo formu iegūšanas tehnoloģiju izstrāde

Pētniecības projekta „Jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu un polimorfo formu iegūšanas tehnoloģiju izstrāde” ietvaros paredzēts izstrādāt jaunu patentbrīvu aktīvo farmaceitisko vielu (AFV) oriģinālas sintēzes metodes un polimorfu iegūšanas metodes, kuras tiks izmantotas turpmākiem pētījumiem.

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES!

Īstenotājs: Grindeks, AS

13. Ārstniecības augu ekstraktu un aktīvu farmaceitisko vielu izpēte jaunu produktu izstrādei un esošo produktu attīstīšanai

Pētniecības projekta „Ārstniecības augu ekstraktu un aktīvu farmaceitisko vielu izpēte jaunu produktu izstrādei un esošo produktu attīstīšanai” ietvarostiks veikta ārstniecības augufarmaceitisko vielu izpēte ar mērķi nosrošināt nepieciešamos datus jaunu galaproduktu izstrādei, ietverot atbilstošas formas galaprodukta izstrādi, un esošo produktu pilnveidošanai, lai tie atbilstu mūsdienu tirgus prasībām.

Īstenotājs: Rīgas Farmacietiskā fabrika, AS

14. Toksicitātes pētījums

Pētniecības projekta „Toksicitātes pētījums” ietvaros paredzēts veikt preklīniskos pētījumus AS Grindeks medikamentam, kurus uzņēmums plāno izstrādāt.

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES!

Īstenotājs: Grindeks, AS

15. Levosimendāna sintēzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi

Pētniecības projekta „Levosimendāna sintēzes tehnoloģijas izstrādes pētījumi ” ietvaros paredzēts veikt oriģinālu rūpniecisko pētījumu, kur arezultātā tiksiegūtas jaunas industriālas zināšanas par kardioloģiskā preparāta Levosimendāna aktīvās farmaceitiskās vielas (AFV) sintēzes tehnoloģijas izstrādes iespējām atbilstošiEiropā noteiktajām labas ražošanas prakses prasībām, kā arī veikt eksperimentālo izstrādi, aprobējot iegūtās jaunās zināšanas un izstrādājot Levosimendāna eksperimentālās sērijas..

Īstenotājs: PharmIdea, SIA

16. Jauno audzēja mutāciju diagnostikas tehnoloģiju izstrāde un standartizācija, nodrošinot augsti kvalitatīvu audzēju biomarķieru pētniecību, diagnostiku un personalizēto ārstēšanu

Pētniecības projekta „Jauno audzēja mutāciju diagnostikas tehnoloģiju izstrāde un standartizācija, nodrošinot augsti kvalitatīvu audzēju biomarķieru pētniecību, diagnostiku un personalizēto ārstēšanu ” ietvaros tiks noteiktas audzēju gēnu mutācijas Latvijas pacientu populācijā un izstrādātas standartizētas tehnoloģijas šo mutāciju noteikšanai.

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES!

Īstenotājs: Latvijas Universitāte; sadarbībā ar RAKUS Patoloģijas centru

17. Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei

Pētniecības projekta „Pētījums jaunas pret tuberkulozes gatavās zāļu formas izstrādei ” ietvaros plānots veikt pasākumu kopumu, kura ietveros AS "Olainfarm" tiks izstrāda'ta jauan gatavo zāļu forma- prettuberkulozes līdzeklis. .

Īstenotājs: Olainfarm, AS

18. Pētījumi par karbetocīna aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādi ar pazeminātu piemaisījumu profilu un jaunas, stabilākas sterilo injekciju zāļu formas tehnoloģijas izstrāde

Pētniecības projekts „Pētījumi par karbetocīna aktīvās farmaceitiskās vielas izstrādi ar pazeminātu piemaisījumu profilu un jaunas, stabilākas sterilo injekciju zāļu formas tehnoloģijas izstrāde”

Īstenotājs: PharmIdea, SIA

19. Koncentrētu aktīvo vielu ietekme uz ādas

Pētniecības projekts „Koncentrētu aktīvo vielu ietekme uz ādas”

PĒTĪJUMS NOSLĒDZIES!

Īstenotājs: MADARA Cosmetics, AS

20. Pētījums jaunas Hinuklidīna atvasinājumu ražošanas tehnoloģijas izstrādei

Pētniecības projekts „Pētījums jaunas Hinuklidīna atvasinājumu ražošanas tehnoloģijas izstrādei”

Īstenotājs: Olainfarm, AS

21. Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde

Pētniecības projekta „Jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas metodes izstrāde” ietvaros paredzēts izstrādāt jaunas patentbrīvas aktīvas farmaceitiskas vielas (AFV) oriģinālu sintēzes metodi, kura tiks izmantota turpmākiem pētījumiem.

Īstenotājs: Grindeks, AS

22. Jaunas aktīvās farmaceitiskās vielas iegūšanas tehnoloģijas izstrāde un procesa validācija laboratorijas apstākļos

Pētniecības projekta ietvaros paredzēts izstrādāt jaunas patentbrīvas aktīvās farmaceitiskās vielas oriģinālu sintēzes metodi un veikt procesa validāciju laboratorijas apstākļos. Pētījuma rezultāti tiks izmantoti turpmākiem pētījumiem.

Īstenotājs: Grindeks, AS

23. 177Lu-PSMA, 68Ga-PSMA, 18F-PSMA ražošanas tehnoloģiju un analītisko metožu izstrāde

Projekta mērķis ir izstrādāt radiofarmaceitisko preperātu 177Lu-PSMA, 68Ga-PSMA un 18F-PSMAražošanas tehnoloģijas un analītiskās metodes, un noteikt labāko teragnostikas (terapija +diagnostika) pāri sekmīgai prostatas vēža un tā recidīvu noteikšanai un ārstēšanai, kā arī attīstīt kompetenci pētnieciskajam darbam ar CERN-MEDICIS, Šveice, piedāvātajiem inovatīvajiem radionuklīdiem Terbium un Scandium. Plānotie projekta rezultāti: -) izstrādātas radiofarmaceitisko preparātu 177Lu-PSMA, 68Ga-PSMA un 18F-PSMA ražošanas tehnoloģijas un analītiskās metodes; -) kombinējot dažādus diagnostiskos radiofarmaceitiskos preparātus, kā 68Ga-PSMA un 18F-PSMA ar 177Lu-PSMA iegūt radioteragnostisko pāri, kas ļautu sekmīgi un precīzi diagnosticēt prostatas vēzi un veikt tā radionuklīdo ārstēšanu; -) attīstīta pētniecības kompetence un iegūta nozīmīga sadarbības pieredze ar starptautiska mēroga pētniecības uzņēmumu.

Īstenotājs 2: Rīgas Stradiņa universitāte

Īstenotājs 1: LabochemLV, SIA